Aktivcenter

Aktivcentret i Bovrup

Bovrup Aktivcenter har eksisteret helt siden 1975, hvor centret overtog lokalerne fra Bovrup gamle skole. Siden da, har centret levet op til sin Formålsparagraf: ”at fremme de kulturelle tiltag i Varnæs/Bovrup-området”. Centeret har idræts- og omklædningsfaciliteter til både sommer og vinteraktiviteter, samt mødelokaler. Huset rummer også børnehaven Regnbuen og Historisk Sogneforening.  

Kontakt:
Bytoften 13, Bovrup
6200 Aabenraa
Tlf. 7468 0836