Publikationer

ÅBNINGSTIDER : På Bogudlånet, Nørrekær 15, Bovrup

Mandage     10,00 – 12.00

Onsdage     18,30 – 20,00

Fredage      15.00 – 17.00

Vi holder lukket på alle helligdage

Der åbent i sommerferien

 

Kontingent/medlemsskab

Vi tillader os at vedlægge et indbetalingskort, idet vi håber på, at mange vil støtte os.

Pengene bliver brugt til indkøb af nye bøger.

Kontingent : 50, – kr.

Spar porto:

kan betales på Bogudlånet, overføres pr. bank eller indbetales via netbank på

konto nr. 9797 0000551783

 

Nyt fra Varnæs-Bovrup Bogudlån

Nørrekær 15 Bovrup                                      august 2014

Bogudlånet

Det går godt for det lille bogudlån! Der er pæn fremgang i udlån af bøger og nye lånere er kommet til. Vi modtager gerne forslag til nyindkøb af bøger, og vi er behjælpelige med at skaffe bøger og andet materiale fra andre biblioteker. Vores computere står til rådighed, og der kan laves kopier for et mindre beløb. Ligeledes har vi en lamineringsmaskine.

Hjemmeside

Vi er med på Varnæs Bovrups nye hjemmeside, hvor der er oplysninger om åbningstider, nyindkøb af bøger og navne, tlf.nr. og E-mailadresser på bestyrelsesmedlemmer. 

www. varbov.infoland.dk (Vi står under institutioner)

Computerhjælp

Jeg tilbyder igen i år et lille ”kursus” på 5×2 timer, for I der gerne vil i gang med computeren. Det kan være hjælp til at skrive, sende og åbne E-mail – Søgning på internettet, indsætte billeder i en tekst eller lære at lave kort.

Henvendelse til Grethe Petersen tlf. 74 68 02 14

Vi aftaler så hvilken ugedag og tidspunkt for start

Pris: 100 kr. til dækning af papir m.m. ( Max 3 pers)