Varnæs-Bovrup http://xn--varnsbovrup-d9a.dk et godt sted at bo – midt i naturen Tue, 23 Oct 2018 14:38:10 +0000 da-DK hourly 1 Blå Flag http://xn--varnsbovrup-d9a.dk/bla-flag/ http://xn--varnsbovrup-d9a.dk/bla-flag/#comments Sat, 11 Jun 2016 10:17:25 +0000 Ladegaard-Sørensen Carlo http://xn--varnsbovrup-d9a.dk/?p=2259 Grundlovsdag, søndag den 5. juni 2016, fik vores strand ved Varnæs Vig igen Blå Flag.  det er skønt, at vi år efter år kan rejse det Blå Flag, og i år fik vi også en orientering om, hvor udbredt det Blå Flag er i hele verden – imponerende at dette danske kvalitetsmærke bliver brugt i så mange lande! 

Vi høre om flaget og dets udbredelse før overrækkelsen

Vi høre om flaget og dets udbredelse før overrækkelsen


Flaget er hejst

Flaget er hejst

]]>
http://xn--varnsbovrup-d9a.dk/bla-flag/feed/ 0
Kunst mellem Varnæs og Bovrup http://xn--varnsbovrup-d9a.dk/kunst-og-landskab/ http://xn--varnsbovrup-d9a.dk/kunst-og-landskab/#comments Tue, 23 Dec 2014 10:49:41 +0000 Ladegaard-Sørensen Carlo http://xn--varnsbovrup-d9a.dk/?p=2167 Så er der godt nydt

Efter borgermødet den 1. marts 2016,  hvor landskabsarkitekten fremlagde sit projekt, er det nu blevet godkendt, og afventer nu nogle tilladelser fra forskellige myndigheder, så måske kan det stå færdigt til september, som arkitekten regnede med. jeg har desværre ikke nogle billeder af projektet, men ide’en er, at der bliver lavet et bredt bånd med forskellige “grøftekantblomster” langs med cykelstien hele vejen, og i det bånd bliver der enkelte steder opsat grupper af  ”Snerleblomster” i klar akryl så store som  stole, og lysende når det er mørkt. Meget spændende.

]]>
http://xn--varnsbovrup-d9a.dk/kunst-og-landskab/feed/ 0
AABENRAA KOMMUNES LANDSBYRÅD http://xn--varnsbovrup-d9a.dk/aabenraa-kommunes-landsbyrad/ http://xn--varnsbovrup-d9a.dk/aabenraa-kommunes-landsbyrad/#comments Wed, 12 Feb 2014 14:41:33 +0000 Ladegaard-Sørensen Carlo http://varbov.infoland.dk/?p=1991 Aabenraa kommune har nu nedsat et Landsbyråd, som ønsket i Landdistrikspolitikken 2012-2024.

Det består (skal bestå) af et medlem fra hvert landsbyområde, og er nedsat med formand, næstformand og forretningsudvalg.

Tovholder og sekretær er Landdistriktscoach Karsten Gram.

Rådet blev nedsat på et møde den 29. januar 2014, og formand blev Allan Nierbuhr, næstformand Erik Steen Boe, og til forretningsudvalget blev Kurt  Jessen, Hans Peter Jensen, Volker Schade, Olaf Schmidt Meyer og jeg selv valgt, og suppleant blev Inga Sommerlund.

Jeg ser det som et stort plus, at vi har fået rådet, vi får meget større mulighed for at arbejde sammen, også med politikkerne, så vi kan få løftet og forstærket vore landsbysamfund. Det viste sig allerede på første møde, at der er mange fælles udfordringer, men også at der er forskellige, bl.a. på busdækning og hastighedsdæmpende foranstaltninger.  Dem der har problemerne går i første omgang sammen for at få beskrevet problemerne, og få lavet forslag til løsninger.

Carlo Ladegaard-Sørensen

]]>
http://xn--varnsbovrup-d9a.dk/aabenraa-kommunes-landsbyrad/feed/ 0
Velkommen til Varnæs-Bovrups hjemmeside. http://xn--varnsbovrup-d9a.dk/velkommen-til-varnaes-bovrups-nye-hjemmeside/ http://xn--varnsbovrup-d9a.dk/velkommen-til-varnaes-bovrups-nye-hjemmeside/#comments Sat, 09 Mar 2013 10:11:02 +0000 Ladegaard-Sørensen Carlo http://varbov.infoland.dk/?p=334 Formålet med hjemmesiden er, at du her finder vores udviklingsplan 2010 -2020, foreninger, institutioner, erhvervsdrivende, natur, billeder fra vores område, kunstnere og Landsbylauget. Hvis de har en hjemmeside, vil du fra menuen komme ind på siden, og har de ingen hjemmeside,  præsenterer de sig direkte under menuen.  Har du spørgsmål til hjemmesiden så bare kontakt Carlo på        tlf. 42 49 00 80, e-mail: carloladegaard@gmail.com

Vores hjemmeside ligger nu også på kommunens hjemmeside under Borger – tilflytter, hvor- skal – jeg – bo, bo lokalt, hvor man så finder os, vores ambassadør Bente Dall og link til vores hjemmeside. Så kan folk der gerne vil flytte til Aabenraa kommune, kan se hvor fantastik vi har det!

]]>
http://xn--varnsbovrup-d9a.dk/velkommen-til-varnaes-bovrups-nye-hjemmeside/feed/ 1