Medlemmer

Varnæs Bovrup Landsbylaug består af 3 personer, der vælges af Formandsrådet, der består af formænd fra områdets foreninger og bestyrelser.

Det siddende Landsbylaug består af:

Formand Carlo Ladegaard-Sørensen, Varnæs

Tlf:  42 49 00 80 og e-mail: carloladegaard@gmail.com

og

Peter Højer, Varnæs

Tlf: 28 90 27 38 og e-mail: peterhhojer@gmail.com

og

Lars Kruse, Bovrup

Tlf: 21 40 44 93 og e-mail: lakr@se.dk

Kontakt os med gode ide’er, ønsker og behov, så hjælper vi så godt vi kan!