Bestyrelsen

Bestyrelsen for Historisk Sogneforening for Bovrup og Varnæs

Formand: Jes Ove Petersen, Ravnhøjvej 4, Bovrup, telefon 74680506 / 20421965, mail : ravnhoej4@gmail.com

Næstformand: Peter S. Petersen, Havretoften 14, Felsted, telefon 74680005 / 61706905, mail psp@bbsyd.dk

Sekretær: Gudrun Petersen, Bovrup Kirkevej 47, telefon 74680083 / 24273683, mail viggo@it.dk

Arkivleder: Viggo Petersen, Bovrup Kirkevej 47, telefon 74680083 / 24273683, mail : arkivet@bovrup-varnaes-sognearkiv.dk

Kasserer : Gurli Olsen, Bovrup kirkevej 59, telefon  74680785, mail : kasserer@bovrup-varnaes-sognearkiv.dk

Medlem: Jørgen Philipsen, Over Blåkrog 1, telefon 57820278, mail jorgen.pernille@gmail.com

Medlem: Sten Kruse, Blansvej 4, Bovrup. Telefon 3096 1606,

mail: stenvkruse@gmail.com

Suppleant: Svend Petersen, Varnæs Lærkevej 10, telefon 7468 0570 / 4049 4061,

mail: kpepost52@gmail.com

Suppleant: Finn Christiansen, Bovrup Storegade 20c, telefon 7468 0443,

 mail: Bovrup@spar.dk

Klik her for vedtægter: Vedtægter-2810-2009